Uw prestaties inzichtelijk gemaakt

Met de Pensioenfonds Monitor van OverRendement krijgt u inzicht in de historische prestaties van uw pensioenfonds ten opzichte van de sector. De informatie wordt op een begrijpelijke manier grafisch weergegeven.

Unieke ranking vat alle informatie samen in één score

De ranglijst van de Pensioenfonds Monitor is gebaseerd op de gerealiseerde rendement/risico verhouding over de afgelopen 5, 10 en 15 jaar. Bekijk uw positie op de ranglijst en zoom in op uw score voor elke deelperiode.

 • Bekijk uw score op een schaal van 0 tot 100.
 • Vergelijk uw score met andere fondsen.
 • Consistent bepaald op basis van jaarverslagen.

Ontwikkeling van bezittingen en verplichtingen

Bekijk in één oogopslag de ontwikkeling van de bezittingen en de verplichtingen van uw fonds.

 • Langjarig overzicht.
 • Interactieve grafiek met onderliggende data.

Cumulatief rendement van bezittingen en verplichtingen

Bepaal het cumulatieve extra rendement dat uw pensioenfonds behaalde ten opzichte van het risicovrije rendement van de verplichtingen.

 • Cumulatieve rendementen sinds 2007.
 • Trend in rendement in beeld.

Ontwikkeling van de dekkingsgraad

De dekkingsgraad grafiek geeft een langjarig beeld van de ontwikkeling van de dekkingsgraad van uw fonds. Deze wordt vergeleken met de gemiddelde dekkingsgraad van alle pensioenfondsen en geeft daarmee een indicatie van de relatieve financiële situatie van uw fonds.

 • Hoe gezond is uw pensioenfonds?
 • Inzicht in relatieve financiële situatie.
 • Vergelijk dekkingsgraad met eerdere jaren.

Jaarlijks relatief rendement

Bepaal voor elk jaar hoeveel extra rendement uw pensioenfonds behaalde ten opzichte van het risicovrije rendement. Krijg inzicht in het cumulatieve relatieve resultaat en de relatie van dit resultaat met de dekkingsgraad.

 • Alle details op jaarbasis.
 • Cumulatieve toegevoegde waarde van uw fonds.

Rendement bezittingen en verplichtingen

Voor verschillende periodes krijgt u inzicht in de positie van uw fonds t.o.v. de andere pensioenfondsen. Gegevens m.b.t. inflatie en het rendement op aandelen plaatsen de behaalde rendementen in perspectief.

 • Inzicht in benodigd rendement.
 • Zowel nominaal als reëel.
 • Aandelenrendement indicatie voor potentieel rendement risicovolle belegging.

Details over positie in peergroup

Bekijk de positie van uw fonds in de peergroup voor verschillende periodes tot het vorige kwartaal. Percentiel scores geven de exacte plaats in de peergroup weer.

 • Nominaal relatief rendement.
 • Reëel relatief rendement.
 • Absoluut rendement.
 • Informatie ratio.

Rendement vs kosten

Bekijk de verhouding tussen het  rendement van de beleggingen en kosten van het beheer van het vermogen.

 • Relatief rendement.
 • Absoluut rendement.

Attributie van de dekkingsgraad

Weergave van de verschillende effecten die van invloed zijn op de jaarlijkse ontwikkeling van de dekkingsgraad.

 • Rendement beleggingen vs verplichtingen.
 • Premies vs pensioentoezegging.
 • Indexaties of kortingen.

Benieuwd naar de prestaties van uw pensioenfonds?

Vraag dan direct toegang aan tot het dashboard of neem contact met ons op voor meer informatie.

Inzicht aanvragen