Voor wie

Informatie voor alle betrokkenen

Pensioenfondsbestuur

 • Inzicht in de prestaties van uw pensioenfonds
 • Toegankelijke grafische weergave van de resultaten
 • Vergelijking met de peergroup van andere Nederlandse pensioenfondsen
 • Verantwoording van prestaties aan deelnemers en toezichthoudende organen
 • Basis voor evaluatie van het gevoerde beleggingsbeleid
 • Beoordeling van fiduciair manager

De Pensioenfonds Monitor van OverRendement geeft u een toegankelijke grafische weergave van de prestaties van uw fonds. In één oogopslag worden de beleggingsrendementen van uw fonds inzichtelijk gemaakt. Door gebruik te maken van een uniforme berekeningsmethode worden de resultaten onderling vergelijkbaar met andere fondsen. Daarbij wordt rekening gehouden met het risico dat elk fonds genomen heeft.

De analyses van OverRendement zijn onmisbaar voor een goede evaluatie van het bestuursbeleid. Daarnaast vormt de analyse de basis voor de verantwoording richting de diverse stakeholders zoals werkgevers en werknemers. Wanneer sprake is van uitbesteding van de uitvoering van het beleid aan een fiduciair manager kan de Pensioenfonds Monitor gebruikt worden om een onafhankelijk oordeel te vormen over de prestaties van de fiduciair manager.

Verantwoordingsorgaan, Raad van Toezicht, Belanghebbendenorgaan

 • Inzicht in de prestaties van uw pensioenfonds
 • Toegankelijke grafische weergave van de resultaten
 • Vergelijking met de peergroup van andere Nederlandse pensioenfondsen
 • Basis voor evaluatie van het beleid van het bestuur

Als toezichthouder op het bestuur van het pensioenfonds wilt u zich een oordeel vormen over de kwaliteit en de resultaten van de uitvoering. Het beleggingsbeleid is dé bepalende factor voor de financiële positie van het fonds. De Pensioenfonds Monitor van OverRendement vat de resultaten van het beleggingsbeleid samen in één score. De berekeningsmethodiek is consistent en onafhankelijk. Daarmee kunt u zich als toezichthouder een onafhankelijk oordeel vormen over het beleggingsbeleid van het fonds. De vergelijking met de andere Nederlandse pensioenfondsen zorgt daarbij voor het juiste perspectief.

Fiduciair manager

 • Inzicht in de prestaties van uw klanten
 • Toegankelijke grafische weergave van de resultaten
 • Vergelijking met de peergroup van andere Nederlandse pensioenfondsen
 • Inzicht in de commerciële kansen voor fiduciair beheer

Fiduciair managers adviseren pensioenfondsen over het te voeren beleid. Met de Pensioenfonds Monitor van OverRendement kunt u op basis van een onafhankelijke bron inzicht geven in de resultaten van uw klanten. Ook kunt u inzicht krijgen in de prestaties van andere pensioenfondsen. Dit kan u helpen te bepalen welke pensioenfondsen behoefte hebben aan uw dienstverlening en advies.

Algemeen pensioenfonds

 • Inzicht in de prestaties van de kringen
 • Toegankelijke grafische weergave van de resultaten
 • Vergelijking met de peergroup van andere Nederlandse pensioenfondsen
 • Verantwoording van prestaties aan  belanghebbendenorgaan
 • Basis voor evaluatie van het gevoerde beleggingsbeleid
 • Objectieve prestatiemeting in commerciële trajecten

De Pensioenfonds Monitor van OverRendement geeft u een toegankelijke grafische weergave van de prestaties van de kringen in het algemene pensioenfonds. In één oogopslag worden de beleggingsrendementen van deze kringen inzichtelijk gemaakt.

Door gebruik te maken van een uniforme berekeningsmethode worden de resultaten onderling vergelijkbaar met andere kringen en pensioenfondsen. Daarbij wordt rekening gehouden met het risico dat elke kring of elk fonds genomen heeft. De analyses van OverRendement kunnen gebruikt worden de evaluatie van het bestuursbeleid. Daarnaast vormt de analyse de basis voor de verantwoording richting de diverse stakeholders zoals het belanghebbendenorgaan, werkgevers en werknemers. Ook kan het beleid van de fiduciair manager beoordeeld worden.

Het algemene pensioenfonds kan de Pensioenfonds Monitor van OverRendement ook gebruiken in commerciële trajecten. Met de Pensioenfonds Monitor kan objectief vastgesteld worden wat de resultaten zijn van de kringen die het algemeen pensioenfonds beheert, en hoe deze resultaten zich verhouden tot andere pensioenfondsen en kringen.

Werkgevers en werknemersorganisaties

 • Inzicht in de prestaties van de pensioenuitvoerder
 • Toegankelijke grafische weergave van de resultaten
 • Vergelijking met de peergroup van andere Nederlandse pensioenfondsen
 • Werkgevers kunnen aantonen dat het pensioen bij een goede uitvoerder is ondergebracht
 • Werknemers krijgen onafhankelijk inzicht in de kwaliteit van hun fonds

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Tussen werkgevers en werknemers worden afspraken gemaakt over de inhoud van de pensioenregeling. Dit gaat met name over de nieuwe opbouw. Goed werkgeverschap gaat echter verder dan het betalen van de maandelijkse pensioenpremie. Het uiteindelijke pensioenresultaat voor de deelnemer is sterk afhankelijk van de prestaties van het pensioenfonds. Werkgevers en werknemers moeten regelmatig in gesprek over de prestaties van het pensioenfonds.

De Pensioenfonds Monitor van OverRendement geeft een onafhankelijk inzicht in de prestaties van het pensioenfonds waar de werkgever de pensioenen heeft ondergebracht. Daarmee vormt de Pensioenfonds Monitor de basis voor het gesprek over een goed pensioen.

Vereniging van deelnemers en gepensioneerden

 • Inzicht in de prestaties van uw pensioenfonds
 • Toegankelijke grafische weergave van de resultaten
 • Vergelijking met de peergroup van andere Nederlandse pensioenfondsen

Als vereniging van deelnemers en/of gepensioneerden wilt u namens uw leden een goed inzicht in de kwaliteit van uw pensioenfonds. Uw leden worden vroeg of laat geconfronteerd met de resultaten van het beleid van het fonds. Als vereniging kunt u toegang krijgen tot de Pensioenfonds Monitor van OverRendement. Op basis van de analyses kunt u in gesprek met het bestuur van het fonds.

De Pensioenfonds Monitor van OverRendement stelt uw vereniging in staat zich een objectief oordeel te vormen over de prestaties van uw pensioenfonds.

Deelnemers

De deelnemer (actief, in-actief of gepensioneerd) is voor het (toekomstig) inkomen afhankelijk van de prestaties van het pensioenfonds. De verschillen tussen pensioenfondsen zijn groot. De prestaties van het pensioenfonds zijn daarom voor u zeer belangrijk. De jaarlijkse ranglijst van OverRendement geeft u inzicht in deze prestaties Ranglijst 2021.

In het bestuur van het pensioenfonds wordt u vertegenwoordigd door één of meerdere leden namens de werknemers en/of pensioengerechtigden. Vraag deze bestuursleden naar de resultaten uit de Pensioenfonds Monitor van OverRendement. Zo krijgt u de zekerheid dat het beheer van uw pensioengeld in goede handen is, of kan het aanleiding zijn om met uw bestuursleden in gesprek te gaan over verbetering van de prestaties.

Vraag uw bestuur naar de resultaten van de Pensioenfonds Monitor van OverRendement.