Artikel

Grote rendementsverschillen in 2022

21/3/2023
Door
Anton Kramer

Begin maart werden de rendementscijfers van de Nederlandse pensioenfondsen bekend gemaakt voor het vierde kwartaal van 2022. Daarmee kan de balans op worden gemaakt voor de prestaties van het gehele jaar.

Het gewogen (naar belegd vermogen) gemiddelde rendement van de pensioenfondsen was met -21,1% sterk negatief. Het rendement was zelfs slechter dan het gemiddelde rendement in het crisisjaar 2008. Anders dan in 2008 waren de negatieve rendementen in 2022 vooral een gevolg van de sterk gestegen rente. Dit zorgde er in 2022 voor dat de verplichtingen gemiddeld sterker in waarde daalden dan de bezittingen. Het overrendement was daarmee sterk positief. Eerder berichtten wij al dat, waar eind 2021 nog ruim 80% van de pensioenfondsen een negatief cumulatief overrendement had sinds 2007, dit percentage in 2022 fors is afgenomen tot ruim 30%.

Wat blijft is de grote range aan uitkomsten van het cumulatieve relatieve rendement. Het gemiddelde ligt eind 2022 rond +15% maar de cijfers van individuele fondsen variëren tussen -34% en +49%, het maakt dus een groot verschil bij welk fonds de deelnemer is aangesloten.

Zoomen we in op de cijfers van de individuele fondsen in 2022 dan zien we dat pensioenfonds Heineken het hoogste overrendement haalde[1]. Met een lage rente- en valuta-afdekking profiteerde het fonds van de stijgende rente en de gedaalde koers van de euro.

Aan de onderkant van de lijst zien we vooral fondsen die als doelstelling hebben de nominale verplichtingen na te komen en/of een groot deel van de verplichtingen heeft herverzekerd bijeen verzekeraar. We zien de pensioenfondsen Pon, Molenaars, Geveke, Groothandel en Kring 3 -Stabiliteit (Achmea) onderin de lijst staan. Exacte resultaten zijn mede afhankelijk van eventuele deling van overrentes in het verzekerde contract.

Alle pensioenfondsen hebben een positief overrendement behaald in 2022. Het verschil tussen het fonds met het hoogste rendement en het fonds met het laagste rendement is meer dan 25%. Daarmee gaat 2022 de boeken in als een jaar van extreme uitkomsten. Een jaar dat wederom duidelijk maakt dat het een groot verschil kan maken bij welk pensioenfonds je bent aangesloten.

[1] Hierbij schatten we het rendement van de verplichtingen op basis van renteontwikkeling en looptijd van de verplichtingen


Verder lezen