Artikel

Pensioenfondsen kennen EUR 126 miljard indexatie toe in 2022

3/10/2023
Door
OverRendement

Nederlandse pensioenfondsen hebben in 2022 EUR 126 miljard aan voorwaardelijke indexaties toegekend aan hun deelnemers. Gemiddeld kreeg een deelnemer daarmee een pensioenverhoging van ruim 10%.

Nederlandse pensioenfondsen hebben in 2022 EUR 126 miljard aan voorwaardelijke indexaties toegekend aan hun deelnemers. Gemiddeld kreeg een deelnemer daarmee een pensioenverhoging van ruim 10%.

De verhogingen werden gedeeltelijk betaald uit de buffers van de fondsen, de gezamenlijke fondsen leden na toekenning van de indexaties een verlies van EUR 35 miljard. Dit blijkt uit onderzoek van OverRendement op basis van de jaarverslagen van de pensioenfondsen.

De verschillen tussen de fondsen waren groot. Zo kenden de fondsen van Heineken en Hoogovens hun deelnemers indexaties toe van 18%. Bij de grote fondsen springen de indexaties bij ABP en bpfBOUW in het oog, de beide fondsen verhoogden de pensioenen met meer dan 14% in het boekjaar 2022.

Deelnemers in andere sectoren hadden minder geluk en zagen de koopkracht van hun pensioen fors dalen. Zo werden de pensioenen van kappers, medewerkers in apotheken, supermarkten en de recreatiesector in het geheel niet verhoogd. Dit terwijl de inflatie over het jaar 2022 bijna 10% bedroeg. Bij de grote fondsen bleef de indexatie voor de deelnemers van pensioenfonds Metaal en Techniek met 5% achter bij het gemiddelde.

Volgens beleggings- en dataexpert Anton Kramer van OverRendement zijn de verschillen in indexaties vooral het gevolg van de beleggingsresultaten. “De meeste pensioenfondsen financieren indexaties uit het extra rendement dat een fonds haalt ten opzichte van een risicovrije belegging. Deze rendementen verschillen sterk tussen fondsen. Deels omdat fondsen meer of minder risico nemen. Maar vooral omdat het ene fonds beter belegt dan het andere”.

OverRendement brengt de beleggingsprestaties van Nederlandse pensioenfondsen in kaart. Alle verzamelde data resulteert in de jaarlijkse ranglijst. De ranglijst 2022 is te vinden op www.overrendement.nl/ranking-2022.

Verder lezen