Artikel

Pensioenfonds Ranglijst 2022

19/9/2023
Door
Anton Kramer

GRONINGEN – Pensioenfonds Bisdommen levert van alle Nederlandse pensioenfondsen op lange termijn de beste beleggingsprestatie. Dit blijkt uit de nieuwste ranglijst die is gepubliceerd door het bedrijf OverRendement.

Het pensioenfonds voor werkers in de Rooms-Katholieke Kerk behaalt, gecorrigeerd voor risico, de hoogste rendementen. Dit resulteert in volledig geïndexeerde pensioenen en een dekkingsgraad van 149%.

De hoogste positie van de top-5 grootste pensioenfondsen is voor het pensioenfonds van medewerkers in de Bouw. Het fonds staat op een 16e plaats in de ranglijst die in totaal 142 pensioenfondsen bevat. Na een verhoging van de pensioenen met ruim 14,5% heeft het fonds nog altijd een dekkingsgraad van 122%.

Onderin de ranglijst staan de pensioenfondsen voor medewerkers in supermarkten en apotheken. Beide fondsen kenden een matig beleggingsjaar met -32% beleggingsrendement. Ook op lange termijn zijn de prestaties beneden gemiddeld. Hierdoor konden de pensioenen niet worden geïndexeerd en liggen de dekkingsgraden van beide fondsen rond 100%.

Oprichter Anton Kramer van OverRendement: “2022 was een turbulent jaar voor beleggers. Rentes liepen hard op, de inflatie steeg sterk en rendementen op vrijwel alle beleggingscategorieën waren negatief. Het rendement op aandelen was wel een stuk hoger dan het rendement op langlopende obligaties. Dat is gunstig wanneer een pensioenfonds met aandelen extra rendement wil behalen om daarmee indexaties te kunnen financieren.”

Op lange termijn slaagt de helft van de pensioenfondsen erin een rendement te halen dat hoger ligt dan het risicovrije rendement. Dit overrendement is nodig om pensioenen te kunnen verhogen. “Hoewel het overrendement in 2022 verbeterd is blijven de prestaties zorgelijk “, aldus Kramer. “Lange tijd werd de dalende rente genoemd als oorzaak voor de negatieve overrendementen bij pensioenfondsen. De rente is in 2022 echter sterk gestegen, maar nog altijd slaagt de helft van de fondsen er niet in op lange termijn een positief overrendement te behalen.”

Berekeningen voor het nieuwe pensioenstelsel gaan ervanuit dat een pensioenfonds behoorlijk forse overrendementen weet te behalen. Kramer: “Er is voor veel fondsen werk aan de winkel want de rendementen moeten verbeteren om de verwachtingen van het nieuwe pensioenstelsel waar te kunnen maken”.

Volgens Marcel Nijp, medeoprichter van OverRendement, streven pensioenfondsen te veel naar het op korte termijn volgen van zelfbedachte benchmarks. “Door de focus te verleggen naar overrendement, ontstaat een objectieve benchmark die aansluit bij de ambitie om pensioentoezeggingen na te komen en/of te kunnen indexeren. Dit is een veel beter vertrekpunt dan de zelfbedachte benchmarks die geen relatie hebben met deze ambities. Kijkend naar het nieuwe pensioenstelsel moet overrendement de maatstaf zijn.”

De ranglijst is een initiatief van OverRendement. Het bedrijf wil met de ranglijst meer bewustzijn creëren rond beleggingsprestaties van pensioenfondsen. Oprichter Anton Kramer: “Pensioenen zijn sterk afhankelijk van beleggingsprestaties. Dit geldt zowel in het huidige stelsel als ook in het nieuwe pensioenstelsel. Wij streven ernaar deze prestaties te verbeteren.”

De ranglijst 2022 is te vinden op www.overrendement.nl/ranking-2022.

Verder lezen