Artikel

Waar staan we

1/8/2023
Door
Anton Kramer

Welkom bij de nieuwsbrief van OverRendement. Hierin leest u informatie over de stand van zaken, een interview met oprichter Anton Kramer en een vooruitblik op de ranglijst 2022.

Waar staan we?

Sinds de lancering van OverRendement hebben we een duidelijke missie: het creëren van transparantie in de prestaties van alle Nederlandse pensioenfondsen zodat deze prestaties verbeteren. We hebben een benchmark ontwikkeld die deze prestaties in kaart brengt en vergelijkt op basis van resultaten over 5, 10 en 15 jaar.

Het is zorgwekkend dat we ontdekten dat 80% van de pensioenfondsen ondermaats presteerde, gebaseerd op prestaties van 2007 tot en met 2021. Rendementen zijn lager dan het risicovrije rendement en daarmee onvoldoende om nominale pensioenverplichtingen te voldoen. In een wereld waarin miljarden euro’s omgaan en de pensioenen van miljoenen mensen op het spel staan, is dit een heel slecht resultaat. Dit kunnen en willen we niet negeren.

We verwachtten dat pensioenfondsen blij zouden zijn met een landelijke en onafhankelijke benchmark, vooral omdat veel fondsen nu eigen bedachte benchmarks gebruiken. Een zelfbedachte benchmark is geen benchmark. Het is een rookgordijn dat de ware prestaties van een pensioenfonds verbergt. Het zet deelnemers op het verkeerde been en geeft een pensioenfonds demogelijkheid de prestaties beter voor te spiegelen dan ze in werkelijkheid zijn. Deelnemers verdienen een pensioenfonds dat prestaties serieus neemt en continu streeft naar verbetering.

Onze eerste gesprekken met de Pensioenfederatie en verschillende bestuurders van pensioenfondsen leverden weinig tot geen reactie op. Opmerkelijk is dat ook de organen die namens de deelnemers toezicht houden het belang van onafhankelijke prestatiemeting niet lijken in te zien. Dit terwijl wij juist in het belang van de deelnemer een eerlijk inzicht willen bieden. Het lijkt erop dat velen in de sector onze onafhankelijke en zuivere benchmark als een bedreiging zien, in plaats van een kans om te verbeteren. Sterker nog, sommigen zien ons zelfs als een 'zwarte lijst' en willen onze informatie liever niet openlijk gedeeld zien. Dit is een ouderwetse gedachtegang. In een wereld waarin data een steeds grotere rol speelt en vergelijkingen helpen om de kwaliteit te verbeteren, kan een vergelijking van pensioenfondsen niet ontbreken. Voor veel mensen is pensioen het grootste deel van het vermogen dat ze bezitten. Dat verdient een serieuze benadering van de resultaten.

We zochten ook contact met andere instanties, zoals het Ministerie van SZW en de koepel voor gepensioneerden. Hoewel ze onze benchmark interessant vinden, zien ze geen plicht voor zichzelf om pensioenfondsen te bewegen gebruik te maken van een benchmark die wel zuiver inzicht geeft in de onderlinge prestaties. Blijkbaar nemen ze genoegen met de zelfbedachte benchmarks en vinden ze het prima dat de deelnemers niet de juiste inzichtenkrijgen.

Dit is een merkwaardige situatie. De deelnemers worden onvoldoende en op de verkeerde manier geïnformeerd over de prestaties van hun pensioenfonds. Bij OverRendement vinden dit onbegrijpelijk en ook onacceptabel. Deelnemers hebben recht op een eerlijk inzicht in de prestaties van het pensioenfonds.

We roepen alle pensioenfondsbestuurders op om hun aanpak te heroverwegen. Stop met het gebruik van zelfbedachte benchmarks. Omarmtransparantie en eerlijkheid. Gebruik onze benchmark en Pensioenfonds Monitor om uw prestaties te meten en te vergelijken. Streef naar verbetering van de prestaties. Uw deelnemers hebben hier recht op.

Als deelnemers kunt u ons hierbij steunen. Deel deze boodschap op social media: "Ik wil transparantie en eerlijkheid van mijn pensioenfonds. Stop met zelfbedachte benchmarks en omarm de benchmark van OverRendement voor echte, eerlijke vergelijkingen. Wij verdienen het om te weten hoe ons pensioenfonds echt presteert. #EchteBenchmark #Transparantie#OverRendement #PensioenfondsMonitor #Objectiviteit"

Samen kunnen we een verandering teweegbrengen en zorgen voor een eerlijker en transparanter pensioenstelsel.

Verder lezen